Práce a kariéra

V podnikatelské filozofii firmy proHeq zaujímá človek důležitou roli. Přes kompetence a odpovědnost jednajících lidí můžeme reagovat na změny současného trhu a spoluvytvářet podmínky pro pracovní příležitosti

Pro zaměstnance v našem podniku toto znamená zejména, že jejich schopnosti jsou prohlubovány a mají v prostředí celosvětově působícího konzernu zajímavé možnosti vlastního rozvoje.