Prohlášení k ochraně dat

Prohlášení k ochraně dat
Ochrana a bezpečnost dat zákazníků a uživatelů má pro proHeq GmbH vysokou prioritu. Proto je u nás ochrana osobních dat během všech podnikových procesů velmi důležitá.

Toto prohlášení k ochraně dat vyjadřuje, které informace zjišťujeme během vaší návštěvy na našich webových stránkách a jak se tyto informace budou využívat. Neplatí ale pro webové stránky podniků, které nepatří k proHeq GmbH, i když tyto externí webové stránky mají odkaz na ně nebo na jiné webové stránky podniku v proHeq GmbH. Budete-li si přát informace o zjišťování a zpracování osobních dat u proHeq GmbH, využijte prosím náš kontaktních formulář.

Zjišťování a zpracování osobních dat
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamená náš webový server za účelem bezpečnosti systému dočasně jméno domény nebo IP adresu žádajícího počítače včetně data přístupu, klientových požadavků na soubor (název souboru a URL), kód odpovědi HTTP a webovou stránku, ze které jste nás navštívili včetně počtu bytů přenesených v rámci spojení. Za určitých okolností uložíme nějaké informace ve formě tzv. „Cookies“ na vašem PC, aby se naše webová stránka mohla optimalizovat podle vašich preferencí. Přesahující osobní data jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa se nezjišťují, může se ale stát, že údaje vy dobrovolně uvolníte, např. v rámci online objednávky výrobku nebo služby, dotazu, soutěže nebo informační poptávky. Osobní data, která budou pořízena během návštěv na webových stránkách podniku proHeq GmbH, se budou zpracovávat výhradně podle právních předpisů země, ve která má dotčená společnost své sídlo.

Používání a další zpracování osobních dat
Využíváme vaše osobní data jen k účelu technické administrace webových stránek a ke splnění vašich přání a požadavků. Jen tehdy, kdy nám předem udělíte své svolení, využijeme tato data také pro dotazy na dotčený výrobek a k marketingovým účelům – ale jen v měřítku potřebném pro ten který specifický případ. Data zpřístupníme státním orgánům jen tehdy, je-li to zákonem předepsáno. Naši pracovníci a naše obchodní místa jsou povinna dodržovat mlčenlivost.

Svoboda rozhodování zákazníků
Společnost proHeq GmbH naváže ráda kontakt se zákazníky, aby je informovala o nabídkách a novinkách výrobků a služeb. Jestliže se necháte zaregistrovat na našich webových stránkách nebo si objednáte výrobky nebo služby, poprosíme vás, abyste nám sdělili, zda chcete dostávat přímo reklamní sdělení. Samozřejmě dostanete dále také nezávisle na tomto svolení jako zákazník proHeq GmbH nutné informace o důležitých změnách v souvislosti se stávajícími zakázkami.

Kontrola dat u nastavených odkazů na sociální média
Některé nabídkové stránky proHeq GmbH obsahují tlačítka sociálních sítí, se kterými můžete svým přátelům a známým doporučit nabídky proHeq GmbH. Aby úplná kontrola dat zůstala u vás, ukazujeme při zavedení stránky na místě skutečných sociálních spojení šedé obrázky příslušných funkcí (tlačítko Facebook-Like, Gogole +1, tlačítko Twitter). Teprve po kliknutí na zaškrtávátko vedle obrázků se aktivuje výměna dat s webovou stránkou vyvoláním příslušné sociální sítě. Jestliže svým kliknutím aktivujete propojení, mohou se provozovateli stránek zprostředkovat následující data:

 

- IP adresa

- informace prohlížeče a operačního systému

- rozlišení obrazovky

- instalované prohlížeče jako je Adobe Flash Player

- původ návštěvníka, jestliže je následovaný linkem (referující)

- URL aktuální stránky

 

Můžete svolení k zobrazení sociálního propojení na této stránce odvolat s účinností v budoucnosti. Při následujícím vyvolání stránky se pak znovu ukáže šedý obrázek místo aktivního sociálního propojení a žádná data se již nebudou přenášet.

Svoboda informací
Na písemnou žádost vás proHeq GmbH bude informovat, která data o vaší osobě (např. jméno, adresa) byla uložena.

Bezpečnost
Na vaší ochranu u nás uchovávaných osobních dat před neoprávněným přístupem a zneužitím jsme vykonali rozsáhlá technická a provozní bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní postupy se pravidelně kontrolují a přizpůsobují technologickému pokroku.

Kontakt
Budete-li si přát data opravit nebo smazat, budete-li mít jiné otázky nebo také podněty k ochraně dat, obraťte se, prosím, na svou kontaktní osobu.